Samen sterk met verwijzers

We ondersteunen cliënten in elke levensfase. Dit begint al bij gezond en blij opgroeien. Heeft een cliënt verpleging of behandeling nodig? We bieden dit thuis of in de directe omgeving. We maken het samen mogelijk om langer zelfstandig te wonen. Thuis, en als de zorgvraag intensief is, in één van onze woonvormen. En als het even tegenzit? Ook dan zijn we er. Samen sterk.

Sterk lokaal geworteld

Santé Partners is een rader in een lokaal netwerk dat bestaat uit professionals, cliënten, naasten, vrijwilligers en collega organisaties. Om inwoners binnen uw gemeente zo goed mogelijk te kunnen ondersteunen, zoeken we daarom altijd verbinding met dit netwerk om zo tot de beste aanpak te komen.

Andere organisaties die actief zijn in zorg en welzijn, overheden en ‘ketenpartners’ herkennen in ons een partner die sterk lokaal geworteld is en met realisme de balans zoekt tussen wat nodig en mogelijk is. Een partner bovendien die verbindt en op het gebied van zorg, welzijn en preventie actief de samenwerking zoekt.

In januari 2018 fuseerden onze zorgorganisaties STMR en Vitras. Dit voorjaar nemen we afscheid van deze namen en gaan we voor alle doelgroepen samen verder onder één naam: Santé Partners. 

Bekijk video

Meer weten over waar wij voor staan en gaan?

Ons werkgebied

{{themas[0].Name}} Of
{{locatieTypes[0].Name}}

Gerelateerde pagina's

Gespecialiseerde Verpleging

Gespecialiseerde Verpleging

Santé Partners biedt cliënten tijdelijk of langdurig gespecialiseerde verpleegkundige zorg en ondersteuning aan huis. Bijvoorbeeld na ontslag uit het ziekenhuis of vanwege een chronische ziekte of lichamelijke beperking, zoals COPD/astma, hartfalen of dementie. De gespecialiseerde verpleegkundige zorg van onze gespecialiseerd verpleegkundigen en bij sommige aandoeningen verpleegkundig specialisten maakt het mogelijk om vanuit het ziekenhuis eerder naar huis te kunnen. Of juist langer met een bepaalde aandoening thuis te kunnen blijven, zonder voor behandeling of opname naar het ziekenhuis te moeten. Ook cliënten die hoogcomplexe zorg thuis nodig hebben, al dan niet ondersteund door medische apparatuur, kunnen eerder vanuit het ziekenhuis naar huis.

Wijkverpleging

Wijkverpleging

Santé Partners biedt wijkverpleging aan cliënten die tijdelijk of langdurig zorg nodig hebben. Bijvoorbeeld na ontslag uit het ziekenhuis of vanwege een chronische ziekte of lichamelijke beperking. Met onze aanpak willen we zelfredzaamheid van de cliënt vergroten, het informele netwerk betrekken en onnodige ziekenhuisopnames voorkomen.

Sociaal Domein en Jeugdgezondheidszorg

Sociaal Domein en Jeugdgezondheidszorg

Santé Partners is een professionele, flexibele en betrouwbare partner op het gebied van welzijn, maatschappelijke ondersteuning en jeugd. Samen met u als verwijzer en andere partners realiseren we voor cliënten slimme oplossingen die bijdragen aan een gezonde en inclusieve leefomgeving.

Wonen

Wonen

Santé Partners creëert voor cliënten op verschillende locaties in haar werkgebied met arrangementen, inzet van (thuis)technologie en goede zorg een beschutte omgeving. Eigentijdse woonlocaties voor senioren met een duidelijke scheiding tussen wonen en zorg. Voor mensen met dementie waarvoor thuis wonen niet meer mogelijk is, zijn er speciale woonlocaties. In die woonlocaties is er aandacht voor het welzijn van de bewoners en wordt zorg geleverd in een huiselijke sfeer.

'Pesten is een breed begrip'

'Pesten is een breed begrip'

Het is de Dag tegen Pesten (19 april), een moment waarop we stilstaan bij het belang van het aanpakken van pestgedrag op alle niveaus. Voor deze gelegenheid hebben we het genoegen om in gesprek te gaan met Maud Willems, een van onze vertrouwenspersonen bij Santé Partners. Maud zal ons begeleiden door een specifieke situatie waarin duidelijk wordt dat pesten een breed begrip is én hoe belangrijk het is om op tijd aan de bel te trekken.

De zorg ging dag en nacht door

De zorg ging dag en nacht door

Jaren lang zorgde Wil van der Horst thuis voor haar man die heel lang gezondheidsproblemen had. Ze zorgde met liefde voor haar man, maar de mantelzorg werd steeds zwaarder. Tegenwoordig biedt Santé Partners Zorgbemiddeling om de mantelzorgtaak te verlichten.

Mazelen: update in ons werkgebied

Mazelen: update in ons werkgebied

Op dit moment krijgen wij veel vragen over de mazelen. Mazelen is een besmettelijke vlekjesziekte. Mensen krijgen het door een virus. De meeste kinderen in Nederland worden gevaccineerd tegen mazelen via het Rijksvaccinatieprogramma. Daardoor komt de ziekte in Nederland niet veel meer voor. Echter, zowel in landen om ons heen, als in Nederland daalt de vaccinatiegraad, waardoor mazelen zich makkelijker kan verspreiden. Denk je dat jij of jouw kind mazelen heeft? Neem dan telefonisch contact op met de huisarts.

contact afbeelding
achtergrond floaty
“Wij helpen je graag verder!”
“Wij helpen je graag verder!”
Sluiten

Heb je vragen?
Neem dan contact op met één van onze experts

“Wij helpen je graag verder!”
contact persoon mobiel
contact persoon desktop