Privacy

Jouw privacy vinden we belangrijk. Je kunt erop rekenen dat we zorgvuldig omgaan met jouw persoonsgegevens en jouw privacy beschermen. We beloven er alles aan te doen om jouw gegevens voldoende te beveiligen tegen verkeerd gebruik en/of inzage door personen zonder toestemming hiertoe.

Hoe houden wij jouw gegevens privé?

Onze privacyverklaring geldt onder andere voor:

 • informatie op papier (dossiers).
 • onze informatiesystemen (zoals dossiers in onze computers, webformulieren).
 • documenten/stukken zoals opgeslagen op onze computers.
 • beeld- en geluidsopnames.

Van wie verwerken wij gegevens?

 • Van jou als cliënt.
 • Van jouw contactpersonen of wettelijk vertegenwoordiger.
 • Van onze medewerkers en sollicitanten.

Wie is verantwoordelijk voor mijn gegevens?

Santé Partners is de zogeheten verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit betekent dat Santé Partners verantwoordelijk is voor de verwerking van jouw gegevens. Santé Partners beslist:

 • Welke persoonsgegevens worden verwerkt.
 • Waarom de gegevens worden verwerkt.
 • Hoe de gegevens worden verwerkt.

Santé Partners draagt hiervoor verantwoording en is hierop aanspreekbaar.

Persoonsgegevens cliënten

Als je cliënt van ons bent, is er een behandelrelatie en sluiten we een zorgovereenkomst met je af. Voor de zorgverlening mogen we persoonsgegevens en gegevens gerelateerd aan de zorg vastleggen. Hierbij beschermen we altijd jouw recht op privacy. Voor de zorgverlening leggen we de volgende gegevens vast:

 • Jouw naam-, adres en contactgegevens, e-mailadres en telefoonnummer(s).
 • Gegevens over de zorg (zoals behandelgegevens, medicijnen en gegevens over gezondheid).
 • Deze laatste categorie gegevens valt in de categorie bijzondere persoonsgegevens.

Jouw persoonsgegevens worden ook gebruikt voor kwaliteitsbewaking en -verbetering, het afleggen van verantwoording, zoals accountantscontroles.

Bewaartermijn

We bewaren jouw gegevens volgens de wettelijke bewaartermijnen.

Wetenschappelijk onderzoek

Zonder jouw toestemming geven we jouw gegevens niet door voor wetenschappelijk onderzoek. In sommige gevallen is het echter niet mogelijk om vooraf toestemming te vragen. In zo’n geval passen we de gegevens zo aan dat je daarin niet meer herkenbaar bent.

Gegevensuitwisseling

 • We wisselen alleen gegevens uit met zorgverleners die direct bij jouw zorg zijn betrokken, denk hierbij aan jouw huisarts.
 • We geven alleen informatie aan jouw relaties als je in het (zorg)dossier hiervoor toestemming hebt verleend.

Samenwerking

Wij werken in bepaalde situaties samen met andere zorgorganisaties om de continuïteit van zorgverlening te kunnen garanderen. Wij kunnen bijvoorbeeld vragen aan een andere zorgorganisatie om in een bepaalde regio een deel van de zorg over te nemen. Ook worden wij door andere zorgorganisaties gevraagd om een deel van de zorgverlening over te nemen.

Wij zijn onderdeel van regionale samenwerkingen op het gebied van nachtzorg. Dit betekent dat er met meerdere partijen wordt samengewerkt om de nachtzorg in bepaalde regio’s te kunnen verzorgen. In geval van samenwerking tussen zorgorganisaties worden uitsluitend relevante gegevens uitgewisseld tussen de deelnemende partijen.

Beeld en geluid

 • Het is mogelijk dat we telefoongesprekken opnemen voor opleidingsdoelen. Deze opnames worden na vier weken gewist.

Jouw rechten als cliënt

Je hebt het recht om in te zien welke gegevens we over je hebben geregistreerd, dit kan alleen als deze inzage geen gevolgen heeft voor de privacy van anderen.

Je hebt in bepaalde gevallen het recht om jouw gegevens door ons te laten verbeteren of te wissen. Bijvoorbeeld wanneer jouw gegevens niet correct zijn vastgelegd. We kunnen jouw gegevens niet wissen als we een wettelijke plicht hebben om gegevens te bewaren of als de gegevens van groot belang zijn voor anderen.

 • Wil je meer informatie over dit recht of wil je jouw gegevens inzien, laten verbeteren of wissen? Stuur dan een e-mail naar privacy@santepartners.nl of bel naar 0344 – 679 340/460. Je ontvangt dan meer informatie en eventueel een uitnodiging om op één van onze locaties jouw gegevens in te zien.

Geheimhouding

We hebben alle nodige beveiligingsmaatregelen getroffen om jouw persoonsgegevens te beschermen. Daarnaast hebben al onze medewerkers een geheimhoudingsplicht. Wanneer (ondanks al onze maatregelen) er toch iets met jouw gegevens gebeurt, ontvang je bericht van ons. 

Cookies

Bekijk onze informatie over cookies

Solliciteren

Als je solliciteert bij Santé Partners geef je jouw gegevens aan ons door en geef je ons toestemming deze gegevens te verwerken en op te slaan. De door jou verstrekte informatie wordt door ons gebruikt om contact met je te houden als we passende vacatures of interessante bijeenkomsten voor jou hebben. Jouw gegevens zijn niet zichtbaar voor derden en worden niet aan derden verstrekt zonder jouw toestemming. Door te solliciteren ga je ermee akkoord dat alle bij jouw sollicitatie en registratie opgegeven documenten zoals een cv, identiteitsbewijs en overige persoonsdocumenten door Santé Partners mogen worden gebruikt en opgeslagen. Mocht je jouw gegevens willen laten verwijderen uit ons registratiesysteem, dan kun je hiertoe een schriftelijk verzoek sturen naar werken@santepartners.nl. Deze privacyverklaring maakt deel uit van ons algemene beleid rond werving en selectie en is gebaseerd op de NVP-Sollicitatiecode.

Ledenservice

Indien je lid wordt van onze Ledenservice verwerken wij de volgende persoonsgegevens:

 • Je naam-, adres en contactgegevens.
 • e-mailadres.
 • telefoonnummer(s).
 • Geboortedatum.
 • Bankrekeningnummer.

Jouw persoonsgegevens worden gebruikt ten behoeve van de uitvoering van de Ledenservice waaronder de financiële afwikkeling en het versturen van mailingen en informatie over samenwerkingspartners. Jouw gegevens worden alleen op jouw verzoek met de samenwerkingspartners gedeeld.

Overig

 • We doen ons uiterste best jouw privacy te bewaken. Vind je (ondanks onze inspanningen) dat jouw gegevens onzorgvuldig worden behandeld? Of heb je twijfels over de beveiliging van jouw gegevens? Stuur dan een e-mailbericht naar privacy@santepartners.nl. Je ontvangt binnen vijf werkdagen een reactie. Heeft je opmerking/klacht spoed? Bel dan naar 0344 – 679 340/460 en vraag naar de Functionaris Gegevensbescherming.
 • Wij behouden ons het recht voor dit privacy statement aan te passen. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd.

 

contact afbeelding
achtergrond floaty
“Wij helpen je graag verder!”
“Wij helpen je graag verder!”
Sluiten

Heb je vragen?
Neem dan contact op met één van onze experts

“Wij helpen je graag verder!”
contact persoon mobiel
contact persoon desktop